Malby z cyklů: Černá Hora, Aktuálně, Autoportréty, Imaginární světy, malba ve veřejném prostoru, Obrázky z Milána, Z lesa.